Политика за поверителност

Обща политика на WEIDER BULGARIA Ltd. за поверителност и защита на личните данни

I. ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящата Обща политика на УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД (WEIDER BULGARIA Ltd. ) за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) описваме начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.
УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД зачита неприкосновеността и гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си. Ние уважаваме правото Ви на поверителност и ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.
Настоящата Политика се прилага за всички Ваши лични данни, събирани и използвани от (или от името на) УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД , наричано по-долу „Aдминиcтpaтop“, „Дpyжecтвoтo“, “ние”, “нас” и ”нашите”.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на интернет сайт www.reflex-nutrition.bg, Политиката за използване на “Бисквитки” и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дpyжecтвoтo ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

II. КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
www.reflex-nutrition.bg е oнлaйн мaгaзин на УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД (WEIDER BULGARIA Ltd.), българско юридическо лице.
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: 1680 гр. София, ж.к. Белите брези, ул. “Проф. д-р Димитър Атанасов” 15
Aдpec зa ĸopecпoндeнция: 1404 гр. София, кв. Манастирски ливади-Изток, ул. “Тодор Джебаров” 43А, тел: +359 (0) 885 750 555, единен данъчен регистрационен номер BG175111567.
Молим Ви да прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на Вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на Дружеството, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес: office@weider.bg или по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади-Изток, ул. “Тодор Джебаров” 43А – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на www.reflex-nutrition.bg.

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД
1. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(а) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес);
(б) Данни за контакт (вкл. пощенски и/или електронен адреси, телефонен номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(в) Данни от профил в Сайта (вкл. име, снимка, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.), които вие доброволно сте предоставили;
2. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от Дружеството в процеса на предоставяне на услугите:
(а) Данни за осъществяване на доставката на поръчания продукт/и, а именно две имена, телефон за контакт и координати за доставка – офис на куриерската фирма или адрес, посочен от самия потребител.
(б) Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да помогнем за откриването на спам.
Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да видите дали го използвате. Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като одобрите коментара си, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви.
(в) Данни от регистриране на клиента в платформата на www.reflex-nutrition.bgчрез профил във Facebook или Google. Ако бъде избран един от тези варианти, клиентът ще бъде насочен към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъде уведомени за предаването на личнте му данни на www.reflex-nutrition.bg. Политиките за поверителност на Facebook и Google могат да бъдат разгледани при последяване на следните връзки:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Дружеството има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти;
Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор от разстояние с Дружеството.
УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД обработва данните Ви за следните цели:
(а) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи сключването на договора от разстояние;
(б) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане, замяна на продуктите или възстановяване на стойността им в съответствие със законовите разпоредби;
(в) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(г) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
(д) Гаранционно обслужване;
(е) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(ж) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване.
2. В изпълнение на свои законови задължения, УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД обработва данните Ви за следните цели:
(а) Обработка на поръчка и изпращане на продукта/продуктите посредством куриерка фирма;
(б) Издаване на фактури;
(в) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(г) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(д) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(е) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
3. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД обработва съответните лични данни, предоставени доброволно от клиента за тяхното обработване за следните цели:
(а) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(б) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(г) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
(д) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама спрямо вашите нужди и интереси;
(е) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения (договор от разстояние) и изпращане на закупени стоки;
2. Лица, на които УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Дружеството обработват личните Ви данни от името на УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД;
3. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VI. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор от разстояние между Дружеството и Вас се съхранява за срок от 5 години и/или до заличаване на профила на потребителя.
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг или различен от този срок.
3. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчката чрез телефон или имейл. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
4. Личните данни не могат да бъдат изтрити докато поръчката не е завършена и е в статус „Очаква изпълнение“.
5. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД Ви уведомява, че при необходимост срока за съхранение на личните данни ще бъде удължен.
6. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг на посочения от УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД имейл за връзка.

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
1. Общи
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@weider.bg
Имате право да поискате от УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД:
(а) копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
(б) да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
(в) личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
(г) личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това, като за целта трябва да изложете искането си в свободен текст и да ни го изпратите на посочените по-горе координати;
(д) да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
(е) да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД;
(ж) да възразите срещу обработването на личните си данни.
2. Надзорен орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Възражение срещу използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@weider.bg
5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД и какви са последиците от това?
За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, Дружеството се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и доставка.
Не предоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки, Вие следва да ни предоставите лични данни. За да създадете свой профил в Сайта, също е необходимо предоставянето на лични данни. При финализирането на поръчка или по време на процеса на създаване на профил в Сайта, УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт и получаване на поръчката. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки от Вас.

VIII. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ
1. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
(а) достъпът на служителите на Дружеството до лични данни на клиентите е ограничен в зависимост от задълженията им;
(б) УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД е установила задължения за поверителност за своите служители;
(в) ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
(г) с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДЕЦА
Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. УИДЪР БЪЛГАРИЯ ООД в никакъв случай и по никакъв повод не би искало от Вас информация, различна от необходимите данни за доставка на Вашата поръчка.
Ние в никакъв случай и по никакъв повод няма да искаме от Вас лична информация, религиозна, сексуална, политическа или всякакъв друг вид информация, освен нужната за целите на осъществяване на доставката.
Нужната информация за осъществяване на доставка се ограничава в две имена, валиден електронен адрес, телефон за връзка и адрес (или офис на куриерската фирма), на който Вие желаете да получите поръчката си.
2. Използване на Cookies/Бисквитки
За да работи този сайт правилно, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
По какъв начин използваме бисквитките?
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна “бисквитка”, за да определим дали браузърът ви приема “бисквитки”. Тази “бисквитка” не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.
Когато влезете, ще създадем и няколко “бисквитки”, за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните “бисквитки” са с продължителност два дни, а “бисквитките” на екрана са с продължителност една година. Ако изберете “Запомни ме”, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.
Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна “бисквитка”. Тази “бисквитка” не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която току-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.
Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:
(а) вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
(б) когато използвате функцията за филтър на продуктите;
(в) за да проверяваме дали сте влезли в системата;
(г) за да проверяваме дали сте сложили артикул във Вашата кошница;
(д) информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.
Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
3. Бисквитки на трети страни:
Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.
Как да контролирате бисквитките?
Как да да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте:
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Opera
Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.
4. Вградено съдържание от други уебсайтове
Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.
Национален надзорен орган за обработване на лични данни
Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
Aдpec зa ĸopecпoндeнция: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2
Teлeфoн 02 915 3 518
Интepнeт cтpaницa www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на Дружеството по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
по електронна поща до адрес: office@weider.bg или
по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади-Изток
ул. “Тодор Джебаров” 43А– като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на www.reflex-nutrition.bg.